Bratislavská Reštaurácia - Bratislava flagship restaurant

Kto nebol v Bratislavskej reštaurácii - Flag Ship nepozná Bratislavu!
#flagshipbratislava

Rezervácia

DOLEŽITÁ INFORMÁCIA !!!

V prípade záujmu si rezervovať stôl je potrebné vyplniť rezervačný formulár na našej stránke min. 2 pracovné dni vopred. Do 48 hodín Vám bude zaslané vyjadrenie k Vašej požiadavke. Najneskorší čas príchodu rezervácie je do 18,00 hod. V prípade meškania viac ako 15 minút Vám bude rezervácia zrušená, preto Vás prosíme o dodržiavanie času príchodu uvedeného pri vypĺňaní formuláru.

* Rezervácie prijímame najneskôr o 18:00 hodine. Po 18:00 hod. Vás radi privítame bez rezervácie.

** Rezerváciu stola držíme maximálne 15 minút po dohovorenom čase rezervácie.

Rezervačný formulár

Vyplnením a odoslaním tohoto formulára dávate súhlas prevádzkovateľovi stránky Flag Ship na spracovanie a uchovanie osobných údajov (e-mailu) za účelom spracovania rezervácie v súlade s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov a GDPR.

*Polia s hviezdičkou je potrebné vyplniť

Pri rezervácii majte na zreteli, že uplatňujeme pravidlo jedného účtu na jeden stôl - nie je v našich silách rozúčtovávať účet na jednotlivé osoby.
Ďakujeme za pochopenie :)

Sme členom bratislavskej organizácie

Odporúčame: