Bratislavská Reštaurácia - Bratislava flagship restaurant

Kto nebol v Bratislavskej reštaurácii - Flag Ship nepozná Bratislavu!
#flagshipbratislava

Novinky

Naše špeciality

Lokše

Vitajte v Bratislavskej reštaurácii

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo v júli 2014 obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností - pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička - Rotunda“ v území Hornej Mlynskej doliny a to bez finančnej účasti hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe opakovanej súťaže sa v októbri 2014 úspešným nájomcom, s ktorým bola uzatvorená 25 ročná zmluva o nájme stala spoločnosť Orava – stav spol.  s.r.o

Spoločnosť Orava – stav je prevádzkovateľom gastronomických prevádzok v Bratislave a obľúbeného rekreačného areálu Biofarma Príroda pri Stupave. Naša spoločnosť sa zúčastnila s projektom Mestskej horárne prvej verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov Partizánskej lúky, ktorú vyhlasovali Mestské lesy v roku 2006. V súťaži neuspela, úspešný bol projekt iného kandidáta, ktorý sa však nikdy nezrealizoval.

S ohľadom na mimoriadne veľký záujem laickej a odbornej verejnosti o ďalší vývoj na Železnej studničke sa dňa 13. decembra 2014 sa z našej strany uskutočnila verejná prezentácia s občianskou verejnosťou, kde boli predstavené návrhy s priebehom obnovy bratislavskej Železnej studničky. Na prezentácii sme predstavili podmienky súťaže, nami predložený projekt a predstavu a najmä predpokladaný priebeh rekonštrukčných prác.

Veľmi nám záleží, ako sa u nás cítite. Pochváľte alebo natrite
náš personál

stiahnite si aplikáciu zadarmo

Príďte nás navštíviť

Naspäť hore

Sme členom bratislavskej organizácie

Odporúčame: